Công cụ kiểm tra proxy

Định dạng nào để thêm proxy trong trình kiểm tra proxy ?
Nếu bạn có public proxies (không có user và mật khẩu), vui lòng nhập theo dạng IP:PORT
Nếu bạn có private proxies (có user và mật khẩu), nhập theo dạng IP:PORT:USER:PASS
P.S.: Nếu Quý khách đã mua một proxy từ chúng tôi, thì chúng là proxy private!
Quý khách có thể được danh sách proxy trong trình quản lý proxy .
Tính năng:
 • Kiểm tra tính khả dụng của proxy IPv4 và IPv6
 • Kiểm tra ủy quyền proxy ẩn danh bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu
 • Kiểm tra proxy HTTP(-s) và SOCKS
 • Giao thức proxy phát hiện tự động
 • Phát hiện quốc gia và thành phố
 • Tốc độ kiểm tra cao
 • card
 • card
 • card
 • card
 • card
 • card
 • card