Công cụ kiểm tra proxy

Free online service for checking proxy. The analysis of each proxy on availability, type and the country. Verifiability of anonymous (personal) proxies with authorization on login and the password. Checking IPv6 support. Định dạng nào để thêm proxy trong trình kiểm tra proxy ?
Nếu bạn có public proxies (không có user và mật khẩu), vui lòng nhập theo dạng IP:PORT
Nếu bạn có private proxies (có user và mật khẩu), nhập theo dạng IP:PORT:USER:PASS
P.S.: Nếu Quý khách đã mua một proxy từ chúng tôi, thì chúng là proxy private!
Quý khách có thể được danh sách proxy trong trình quản lý proxy .
Tính năng:
 • Kiểm tra tính khả dụng của proxy IPv4 và IPv6
 • Kiểm tra ủy quyền proxy ẩn danh bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu
 • Kiểm tra proxy HTTP(-s) và SOCKS
 • Giao thức proxy phát hiện tự động
 • Phát hiện quốc gia và thành phố
 • Tốc độ kiểm tra cao
 • card
 • card
 • card
 • card
 • card
 • card
 • card