Với dịch vụ này, bạn có thể kiểm tra bất kỳ trang web nào hỗ trợ cho phép IPv6 truy cập vào.
(Google, Facebook,Instagram,Linkedin,Wikipedia YouTube, Yahoo,Snapchat,Vkontakte,Yandex.Search,tumblr...) nếu kiểm tra với google.com mà hệ thống báo không hỗ trợ có nghĩa là công cụ kiểm tra có vấn đề, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi tại https://hotro.muaproxy.org.